Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (PRIVACY POLICY)

Η εταιρεία αναγνωρίζει πλήρως την αναγκαιότητα της διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου της αλλά και της ασφάλειάς τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας και περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία συλλέγει από τα υποκείμενα, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και τις επιλογές που έχουν οι χρήστες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευτούν και για ποιους σκοπούς θα λάβει χώρα η σχετική επεξεργασία πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR) ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην συμπληρώνει τα σχετικά αιτούμενα πλαίσια αναφορικά με την «Επικοινωνία» της Εταιρείας μαζί του, την καταχώρηση του «Βιογραφικού» καθώς και τα αιτούμενα πλαίσια αναφορικά με την «Φαρμακοεπαγρύπνηση», αλλά να κάνει χρήση των άλλων μεθόδων επικοινωνίας με τους Υπευθύνους της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας www.crosspharma.gr και ορίζει τη βάση πάνω στην οποία θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε. Θα θέλαμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω προκειμένου να γνωρίζετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς επίσης και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Xρήσης της ιστοσελίδας όπως αναρτώνται σε αυτή.

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για την παρούσα ιστοσελίδα και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστά να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εκάστοτε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ:

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κάποια ή όλα τα είδη των κάτωθι πληροφοριών από εσάς : Πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε από εσάς/μας παρέχετε απευθείας:

Η Εταιρεία σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς για να δείτε και να περιηγηθείτε την παρούσα ιστοσελίδα. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως τη συμπλήρωση οποιασδήποτε αίτησης/φόρμας κλπ, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας δώσετε πρόσθετες πληροφορίες. Οι πληροφορίες παρέχονται από εσάς τους ιδίους μετά τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, η οποία περιλαμβάνει μόνο στοιχεία επικοινωνίας (πχ ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου κλπ).

Επιπλέον των ανωτέρω:

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με την λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που εσείς επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να διατηρήσουμε αρχείο αυτής της αλληλογραφίας/επικοινωνίας ή να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια ή έρευνες, τις οποίες χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς/στατιστικούς σκοπούς, αν και σε κάθε περίπτωση δεν είσθε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε αυτές ή να συγκεντρώνουμε λεπτομέρειες για τις ενέργειες που πραγματοποιείτε μέσω του δικτυακού μας τόπου καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων τοποθεσίας, των ιστολογιών και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, τον ιστότοπο που σας παρέπεμψε στον Ιστότοπό μας και τις πηγές στις οποίες έχετε πρόσβαση.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας : Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε την παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως: Η διεύθυνση (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης σας (browser), ο τύπος του λειτουργικού σας συστήματος, οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στη δική μας ιστοσελίδα, η ταχύτητα της σύνδεσής σας, πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή, πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, webbeacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων που είναι ήδη σε ισχύ καθώς και σύμφωνα με οποιαδήποτε νεώτερη σχετική, εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία ισχύσει εφεξής, διαθέτετε πλήθος σημαντικών δικαιωμάτων χωρίς κάποια χρέωση.

Έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης, διόρθωσης, τροποποίησης, συμπλήρωσης, ενημέρωσης, διαβίβασης, δέσμευσης ή και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, κατόπιν της επικοινωνίας σας μαζί μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση registration@crosspharma.gr

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, πρέπει να στείλετε μαζί με το αίτημά σας αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίησή σας και θα λάβετε απάντηση εντός τριάντα ημερών (30), από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Τα δικαιώματά σας, συνοψίζονται στα εξής :

Στην πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ορισμένες άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, τις οποίες μας έχετε παράσχει οικειοθελώς, στην αίτηση για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε εσάς, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, στην αίτηση για λήψη των προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε εσάς και έχετε ήδη παράσχει σε εμάς, σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη με μηχανικά μέσα μορφή και το δικαίωμα να διαβιβασθούν τα δεδομένα αυτά σε τρίτους σε ορισμένες περιπτώσεις, στο δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε εσάς σε περιπτώσεις άμεσου marketing, στο δικαίωμα εναντίωσης στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται με αυτοματοποιημένα μέσα και παράγουν έννομες συνέπειες και αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζουν σημαντικά, στο δικαίωμα εναντίωσης σε ορισμένες περιπτώσεις στη συνέχεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, άλλως, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, στο δικαίωμα αίτησης αποζημίωσης για ζημίες που τυχόν προκλήθηκαν από την παραβίαση των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας, που τίθενται αναλυτικώς κατωτέρω.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση registration@crosspharma.gr

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ/ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, σας παρέχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή, εν προκειμένω στο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στο οποίο εργάζεστε, διαμένετε μόνιμα ή στον εδαφικό χώρο, στον οποίο έλαβε χώρα εις βάρος σας τυχόν παραβίαση των διατάξεων και νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : contact@dpa.gr ή τηλεφωνικώς: +30 210 6475600.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένο χώρο της παρούσας ιστοσελίδας, θα μπορείτε να εισάγετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση εκείνη που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, αλλά και στα σχετικά πλαίσια που απαιτούνται ώστε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αναφορά για ανεπιθύμητη ενέργεια που σχετίζεται με φαρμακευτικό σκεύασμα της Εταιρείας, με βάση τη νομοθεσία για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Τηρώντας την ως άνω εκ του νόμου υποχρέωση για την φαρμακοεπαγρύπνηση, η εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα τόσο ιδιωτών όσο και Επαγγελματιών Υγείας που επιθυμούν να υποβάλλουν αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων.

Στο πλαίσιο χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας της Εταιρείας, η τελευταία δύναται να συγκεντρώνει για τους ιδιώτες και τους Επαγγελματίες Υγείας προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις εξής κάτωθι κατηγορίες:

Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία, ώστε να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, αν και εφόσον το επιθυμεί. Συγκεκριμένα, κατά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της φόρμας επικοινωνίας, ο επισκέπτης/χρήστης καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο (προαιρετικό).

Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία, ώστε να υποβάλει το βιογραφικό του σημείωμα, εφόσον επιθυμεί να εξεταστούν οι δεξιότητες του για ένταξη αυτού στο ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα, κατά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της υποβολής του βιογραφικού, ο επισκέπτης/χρήστης καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, email και επισύναψη σε αρχείο του βιογραφικού σημειώματος.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης ή/και ο Επαγγελματίας Υγείας καλούνται να συμπληρώσουν στα σχετικά πεδία, ώστε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αναφορά, αν και εφόσον το επιθυμούν, για ανεπιθύμητη ενέργεια που σχετίζεται με φαρμακευτικό σκεύασμα της Εταιρείας (φαρμακοεπαγρύπνηση). Συγκεκριμένα, κατά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της φόρμας αναφορικά με την φαρμακοεπαγρύπνηση, ο επισκέπτης/χρήστης (ιδιώτης) καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, email και ανεπιθύμητη ενέργεια, ενώ ο Επαγγελματίας υγείας κατά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων καταχωρεί τα εξής προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, επαγγελματική ιδιότητα και ανεπιθύμητη ενέργεια.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία έχει την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει μέσω της παρούσης ιστοσελίδας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Απορρήτου. Η Εταιρεία εγγυάται ότι το σύνολο του προσωπικού της καθώς και το σύνολο των μελών-εταίρων που την απαρτίζουν θα εφαρμόζουν πιστά την παρούσα Πολιτική και θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών και των Επαγγελματιών Υγείας, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR).. Τα Δεδομένα του χρήστη της ιστοσελίδας που καταχωρούνται στο Αρχείο της Εταιρείας είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον χρήστη (Υποκείμενο) και με την ρητή συναίνεσή του κατά την εγγραφή του στα σχετικά πεδία της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Η καταχώρηση των αιτούμενων προσωπικών δεδομένων από τους επισκέπτες χρήστες και τους Επαγγελματίες Υγείας γίνεται οικειοθελώς και τα προσωπικά δεδομένα αυτά που συλλέγονται από την Εταιρεία σχετίζονται με τους σκοπούς προσδιορισμού της ταυτότητάς τους για την επικοινωνία με αυτούς, καθώς και για την τήρηση των υποχρεώσεων περί Φαρμακοεπαγρύπνησης όπως προβλέπονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1235/2010, 726/2004 και την οδηγία 2001/83/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με την ΥΑ 32221/2013). Η Εταιρεία δεσμεύεται πως δεν επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της τα οποία νομίμως συλλέγει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Ειδικότερα, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όπως το email, το ονοματεπώνυμο και ο τηλεφωνικός αριθμός των επισκεπτών/χρηστών και των Επαγγελματιών Υγείας γίνεται προς τον σκοπό του προσδιορισμού της ακριβής ταυτότητάς τους και την ενδεχόμενη επικοινωνία της Εταιρείας με αυτούς, σε περίπτωση υποβολής κάποιου ερωτήματος, αιτήματος, παραπόνου ή αναφοράς.

Επιπλέον, τα δεδομένα που καταχωρείτε κατά την υποβολή του βιογραφικού σας στην Εταιρεία, η τελευταία τα επεξεργάζεται με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγησή τους ώστε να κριθεί η καταλληλότητά σας για την κατάληψη θέσης εργασίας στο δυναμικό της Εταιρείας. Τέλος, η καταχώρηση της Επαγγελματικής ιδιότητας εκ μέρους του Επαγγελματία Υγείας λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο λήψης στατιστικών πληροφοριών εκ μέρους της Εταιρείας σε συνάρτηση με την ανάγκη ταυτοποίησης του Επαγγελματία Υγείας και της ιδιότητάς του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η παραχώρηση των στοιχείων είναι προαιρετική. Η μη παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και την διεξαγωγή της επεξεργασίας για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

Ο επισκέπτης/χρήστης και ο Επαγγελματίας Υγείας διατηρεί τα δικαιώματα του : α) για να λάβει γραπτή απάντηση σε ερώτημά του προς την Εταιρεία, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, β) να ενημερωθεί εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρηση τους καθώς και την λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, γ) να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νέου Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GPDR), ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή τα υποκείμενα αίρουν την συγκατάθεσή τους (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.τ.λ. τα υποκείμενα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την διαγραφή των δεδομένων, δ) να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, ε) να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, να υποβάλλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας, να γνωρίζει την ταυτότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας και του/των εκπροσώπου του, στ) να υποβάλλει καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στην αρμόδια εποπτική αρχή, ζ) να ζητήσει την φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο όταν επιβάλλεται από το νόμο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στην Εταιρεία όλο το προσωπικό είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη της συμμόρφωσης με αυτήν την πολιτική. Το προσωπικό επεξεργάζεται ΔΠΧ μόνο για την εξυπηρέτηση των νόμιμων, επιχειρηματικών σκοπών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όλο το προσωπικό της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την αναφορά παραβιάσεων που έχουν συντελεστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε στην Ομάδα Ασφαλείας, είτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, αμέσως μόλις λάβουν γνώση και να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες από την εσωτερική πολιτική διαδικασίες και ενέργειες, όπως προβλέπει άλλωστε και το πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο έχει διαμοιραστεί σε όλους τους υπαλλήλους, και είναι η ειδικότερη ευθύνη και το έργο ΐης επεξεργασίας δεδομένων, έχουν λάβει γνώση της παρούσας πολιτικής και έχουν καταρτιστεί επαρκώς για την σύννομη διαχείριση και επεξεργασία ΔΠΧ. Έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και καταγραφή των κινδύνων που υπάρχουν για τις φυσικές ελευθερίες των Υποκειμένων από την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που κάνουν. Εφαρμόζουν και τεκμηριώνουν επαρκώς γιατί έχουν επιλεγεί. οι συγκεκριμένες διαδικασίες ως οι κατάλληλες, και με ποιο τρόπο εξασφαλίζουν την συμμόρφωση της εταιρείας. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους συμβουλεύονται την Ομάδα Ασφαλείας της Εταιρείας και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους επισκέπτες/χρήστες ή/και τους Επαγγελματίες Υγείας θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι εύλογο.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΥΠΔ – DPO)

O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Βασιλική Σεμίραμις Καραμήτσου, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας και είναι υπεύθυνη για να ενημερώνει και συμβουλεύει την Εταιρεία και τους υπαλλήλους της που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, τις πολιτικές που ακολουθούνται στην Εταιρεία σε σχέση με την προστασία των ΔΠΧ, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων. Παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Συνεργάζεται με την εποπτική αρχή, και ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή και για τα υποκείμενα για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία. Τηρεί και αυτός τα αρχεία τεκμηρίωσης των διαδικασιών για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και διαχειρίζεται σε συνεργασία με την Εταιρεία την διαδικασία ενημέρωσης των υποκειμένων και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που συμβεί κάποιο περιστατικό ασφαλείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την Εταιρεία να διαγράψει όλα τα στοιχεία που διατηρεί για εκείνον, επικοινωνώντας το σχετικό αίτημά του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: registration@crosspharma.gr Τέλος ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google Ads Settings.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Η πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάζει ανά χρονικά διαστήματα. Δεν θα περιορίσουμε τα δικαιώματα των χρηστών της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου του διαδικτυακού χώρου θα δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα και εάν κριθεί απαραίτητο η Εταιρεία θα ενημερώσει τους χρήστες της εφαρμογής για εκάστοτε αλλαγή με αντίστοιχες ειδοποιήσεις (για παράδειγμα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Βασιλική Σεμίραμις Καραμήτσου

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή επιθυμείτε να καταθέσετε κάποιο αίτημα επικοινωνίας ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω ρητά οριζόμενα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: registration@crosspharma.gr

Η πολιτική αυτή εγκρίθηκε από την Εταιρεία την 01/02/2021 και θα υπόκειται σε αναθεώρηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο από την Εταιρεία. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε ισχύ από την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο στην κατάλληλη ενότητα, και η προηγούμενη θα αρχειοθετείται. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

[mc4wp_form id=”483″]